domowej

Encyklopedia PWN

zwierzę gospodarskie o wielostronnej użytkowości (mięso, mleko, wełna i skóry).
perlica domowa, pantarka,
ptak pochodzący od dzikiego gat. perlicy zwyczajnej (perlice), odmiany bażantowatej (Numida meleagris zabyi).
pluskwa domowa, Cimex lectularius,
owad z rzędu pluskwiaków różnoskrzydłych;
popularny miesięcznik, wydawany od 1990 w Warszawie;
ptak gospodarski chowany na mięso i jaja, również do celów doświadczalnych i amatorsko
ptaki użytkowe, tzw. drób grzebiący (kury, indyki, perlice) i wodny (kaczki i gęsi), chowany w celu pozyskiwania jaj, mięsa i pierza.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia