dom

Encyklopedia PWN

w staroż. Egipcie ośr. nauk.-dydaktyczny, działający przy niektórych świątyniach gł. na potrzeby religii (biblioteki, archiwa, pracownie kopistów).
przedsiębiorstwo handl. pośredniczące w obrocie dziełami sztuki, wyrobami rzemiosła artyst. i kultury materialnej, które w wyniku zainteresowań kolekcjonerskich mogą uzyskiwać ponadprzeciętną wartość.
rodzima forma domu w staroż. Rzymie — prostokątny budynek, nakryty czterospadowym dachem;
instytucja opiekuńczo-wychowawcza zajmująca się całkowitą opieką i wychowaniem sierot oraz dzieci, których rodzice trwale lub okresowo są pozbawieni praw rodzicielskich albo nie potrafią, nie mogą czy też nie chcą stworzyć swoim dzieciom właściwych warunków życia i rozwoju.
Liwii Dom, Dom Augusta,
w starożytności dom na Palatynie (Rzym);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia