dom

Encyklopedia PWN

przedsiębiorstwa detalu księgarskiego o zasięgu ogólnopolskim;
ekon. instytucja finansowa pośrednicząca w zawieraniu transakcji na giełdzie,
dom zbudowany w taki sposób, że można w nim znacznie zredukować zużycie energii do ogrzewania wody użytkowej i ogrzewania wnętrza; → budynek pasywny.
zakład zamknięty w XVI–XVIII w., wykorzystujący w warsztatach rzemieślniczych pracę osób najczęściej obwinionych o włóczęgostwo i żebractwo.
zakład opiekuńczo-wych. dla dzieci i młodzieży w wieku 3–18 lat, osieroconych lub pozbawionych opieki rodziny.
zbiorcze określenie dynastii i rodów wywodzących się od króla Francji Hugona Kapeta;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia