danych

Encyklopedia PWN

inform. zbiór wzajemnie powiązanych danych, przechowywanych w pamięci komputerów i wykorzystywanych przez programy użytkowe instytucji lub organizacji wraz z oprogramowaniem umożliwiającym definiowanie, wykorzystywanie i modyfikowanie tych danych;
inform. metody zabezpieczenia danych, zgromadzonych w systemach informatycznych, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub ujawnieniem wskutek zdarzeń losowych (np. awarii zasilania, sprzętu komputerowego, błędu operatora, błędu oprogramowania) i przed celowym działaniem osób trzecich (sabotaż, nielegalny dostęp nieuprawnionych użytkowników do danych);
analiza danych, eksploracyjna analiza danych,
statyst. grupa metod geom. i opisowych, opartych na obserwacjach z próby, pozwalających na wybór a posteriori racjonalnej struktury danych (co w konsekwencji umożliwia wybór adekwatnego modelu dla danych).
inform. sposób przekształcenia danych zapisanych w postaci cyfrowej, mający na celu zmniejszenie ich objętości.
inform. fizyczny ośrodek przeznaczony do trwałego przechowywania w nim danych, zwykle zakodowanych w postaci ciągu bitów;
prawo zbiór przepisów określających dopuszczalność gromadzenia, przetwarzania i ujawniania danych opisujących cechy indywidualnych osób;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia