damara

Encyklopedia PWN

Sula, Kepulauan Sula, hol. Soela Eilanden,
grupa wysp w Indonezji, na wschód od Celebesu, w archipelagu Moluki, w prow. Moluki Pn.;
werniks
[fr. < łac.],
przezroczysta substancja, głównie żywiczna, używana w malarstwie i grafice;
Wielkie Urwisko, Wielka Krawędź, ang. Great Escarpment,
system progów tektonicznych na południu Afryki, w Mozambiku, Zimbabwe, RPA, Suazi, Lesotho, Namibii i Angoli, oddzielających wyżynne wnętrze od nizin nadbrzeżnych;
związki wielkocząsteczkowe będące błonotwórczymi składnikami (błonotwórcza substancja) wyrobów lakierowych; są to stałe lub ciekłe substancje org. rozpuszczalne w rozpuszczalnikach org.; jako ż.l. są stosowane żywice naturalne (m.in. mastyks, damara, kalafonia) i — na dużo większą skalę — żywice syntetyczne, wśród których
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia