czynne

Encyklopedia PWN

grupa związków chemicznych, których cząsteczki są zbudowane z 2 elementów o przeciwnym powinowactwie do wody — z części hydrofobowej (o małym powinowactwie do wody) oraz części hydrofilowej (o dużym powinowactwie do wody);
stan obiektu umożliwiający zmniejszenie ryzyka lub uniknięcie awarii i wypadków;
kryształy skręcające płaszczyznę polaryzacji światła spolaryzowanego liniowo.
wyborcze prawo czynne (prawo wybierania),
prawo do udziału w głosowaniu na kandydatów ubiegających się o mandat w organach przedstawicielskich;
prawo przestępstwo polegające na agresywnym zachowaniu zmierzającym do naruszenia nietykalności cielesnej lub do uszkodzenia ciała osoby podlegającej szczególnej ochronie;
prawo podjęcie starań przez sprawcę czynu zabronionego w celu zapobieżenia ujemnym skutkom własnego zachowania się lub naprawienia wyrządzonej szkody, a także ujawnienia istotnych okoliczności popełnionego czynu albo zaniechanie dalszej działalności kryminalnej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia