czułością

Encyklopedia PWN

stosunek zmiany wartości sygnału analitycznego do odpowiadającej jej zmiany stężenia lub masy oznaczanego składnika;
wielkość, która określa najmniejszą ilość substancji możliwą do wykrycia za pomocą danej reakcji chemicznej w określonych warunkach doświadczalnych;
właściwość przyrządu pomiarowego;
zauważalne wychylenie wskazówki wagi z położenia równowagi spowodowane dodaniem jednostki masy (np. dla wag analit. 1 mg);
fotodioda
[gr.],
dioda (lampowa lub półprzewodnikowa), której działanie jest oparte na zjawisku fotoelektrycznym.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia