czułość reakcji analitycznej
 
Encyklopedia PWN
czułość reakcji analitycznej,
wielkość, która określa najmniejszą ilość substancji możliwą do wykrycia za pomocą danej reakcji chemicznej w określonych warunkach doświadczalnych;
wyrażana zwykle w jednostkach masy, np. w µg; ponieważ ważna jest nie tylko ilość substancji, ale i jej stężenie, stosuje się też pojęcie granicznego rozcieńczenia; jest to najmniejsze stężenie, przy którym można jeszcze wykryć daną substancję; przedstawia się je jako stosunek masy substancji rozpuszczonej do masy całkowitej roztworu; przy jednakowych objętościach roztworu czułość reakcji analitycznej jest proporcjonalna do granicznego rozcieńczenia.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia