czerwony

Encyklopedia PWN

organizacja społeczna, utworzona 1863–64 z inicjatywy J.-H. Dunanta;
szczątkowy kompleks leśny na Międzyrzeczu Łomżyńskim (woj. podl.);
Czerwony Dwór, Raudondvaris,
w. na Litwie, na północny zachód od Kowna, przy ujściu Niewiaży do Niemna.
wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, ok. 10 km od Brześcia. W okresie międzywojennym w granicach Polski
Czerwony Klasztor, Červený Kláštor,
w. w północnej Słowacji, w kraju preszowskim, nad Dunajcem, przy granicy z Polską;
gwiazda, wyodrębniana z nadolbrzymów, charakteryzująca się niską temp. powierzchni (3–4 tys. K).
gwiazda, wyodrębniana z olbrzymów, charakteryzująca się niską temperaturą powierzchni (2–3 tys. K).
potoczna nazwa Zapasowego Pułku Strzelców Pol. w armii ros., → Biełgorodzki Pułk.
geol. jednostka litostratygraficzna dolnego i częściowo górnego permu w środkowej i zachodniej Europie;
jezioro w Tatrach Wysokich, w dolinie Pańszczyca, na wys. 1654 m;
rewolucyjna pieśń proletariatu polskiego (Krew naszą długo leją katy... );
1953–90 nazwa dziennika wyd. w języku pol. na Litwie, → „Kurier Wileński”.
dziennik, wyd. IX 1939–VI 1941 w czasie sowieckiej okupacji Małopolski Wschodniej, w języku polskim;
w. w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim (gmina Wiślica), w Niecce Soleckiej, w dolinie rz. Maskalis (lewy dopływ Nidy);
sensacyjny dziennik informacyjny, wyd. 1922–39 w Warszawie przez koncern Dom Prasy S.A,
organizacja społeczna,

Słownik języka polskiego PWN

czerwony II pogard. «socjalista, komunista»
• czerwona
barszcz czerwony «zupa z buraków ćwikłowych»
biało-czerwony I «mający dwa kolory: biały i czerwony»
biało-czerwony II pot. «sportowiec reprezentujący Polskę»
czerwony I
1. «koloru krwi»
2. pogard. «socjalistyczny, komunistyczny»

• czerwono
czerwony cedr «jałowiec rosnący w Ameryce Południowej»
czerwony dąb «dąb o liściach czerwieniejących jesienią»
Czerwony Krzyż «organizacja społeczna o charakterze międzynarodowym»
czerwony sztandar «sztandar koloru czerwonego, międzynarodowe godło ugrupowań komunistycznych, socjalistycznych, lewicowych»
koźlarz czerwony «grzyb o grubym, rudopomarańczowym kapeluszu»
buławinka czerwona «grzyb stosowany jako środek leczniczy w ginekologii»
czerwona gwiazda «pięcioramienna gwiazda, symbol komunizmu»
czerwona kapusta «kapusta głowiasta o liliowoczerwonych liściach»
czerwona kartka «czerwony kartonik, który sędzia pokazuje piłkarzowi jako znak usunięcia go z boiska za poważne złamanie przepisów gry»
Czerwona Księga «spis gatunków zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem»
czerwona rasa bydła «rasa bydła krajowego»
czerwone berety
1. pot. «brytyjskie wojska powietrzno-desantowe»
2. pot. «w wojsku polskim: 6. Pomorska Dywizja Powietrzno-Desantowa»
czerwone wino «wino z czerwonych winogron»
koniczyna łąkowa, czerwona «koniczyna o długich łodygach i kwiatach różowych z purpurowym odcieniem»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia