czerwonawa

Encyklopedia PWN

jarzmianka większa, Astrantia maior,
gat. z rodziny selerowatych (baldaszkowatych) z południowej, środkowej i zachodniej Europy;
kainit
[gr. kainós ‘nowy’],
minerał, uwodniony chlorosiarczan potasu i magnezu KMg[Cl|SO4] · 2,6H2O;
kakaowiec, Theobroma,
rodzaj roślin okrytozalążkowych, drzewiastych z rodziny zatwarowatych (Sterculiaceae),
kalina, Viburnum,
rodzaj roślin okrytozalążkowych, drzewiastych, z rodziny przewiertniowatych;
minerał, uwodniony glinokrzemian sodu i wapnia Na6Ca[CO3|(AlSiO4)6] · 2H2O;
klon, Acer,
rodzaj roślin okrytozalążkowych drzewiastych z rodziny klonowatych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia