czerwona

Encyklopedia

czerwona książeczka, właśc. Cytaty z dzieł Przewodniczącego Mao,
publikacja z cytatami z prac Mao Zedonga;
wzniesienie we wschodniej części G. Świętokrzyskich, w bolechowickim członie Wzgórz Chęcińskich, kilkaset m na zachód od szosy Kielce–Chęciny;
organizacje zbrojne w Polsce XI 1918–III 1919,
organizacja jednocząca 1921–37 związki zaw. (sekcje)
organizacja powstała w 2. poł. 1924 jako Polska Sekcja Międzynarodowej Organizacji Pomocy Rewolucjonistom;
wydawnictwo prasowe, → Dom Prasy SA.
przełęcz w Tatrach Zachodnich, między Sarnią Skałą a Suchym Wierchem;
konspiracyjna organizacja pol. młodzieży, → Przyszłość.
Czerwona, Rzeka, chiń. Yuang Jiang, wietn. Song Hong, Hong Ha, Song Cai,
rzeka w Chinach i Wietnamie;
potoczne określenie sił zbrojnych Rosji sowieckiej i ZSRR;
kraina historyczna obejmująca część ziem Rusi Halicko-Wołyńskiej w dorzeczu Sanu i górnego Dniestru, na północy po górną Prypeć;
jadalne gatunki mor. glonów krasnorostów z rodzaju szkarłatnica;
buławinka czerwona, Claviceps purpurea,
pasożytniczy gat. grzybów workowych z rzędu twardogrzybowców (Hypocreales),
‘Büttnera Czerwona’, ‘Poznańska’,
wartościowa, stara odmiana czereśni pochodząca z Niemiec;
Partia Czerwona, hiszp. Partido Colorado, pot. colorados,
jedna z dwóch tradycyjnych partii politycznych w Urugwaju; założona 1836,
Partia Czerwona, hiszp. Partido Colorado, pot. colorados,
partia polit. w Paragwaju, → Stowarzyszenie Narodowo-Republikańskie.
rozgwiazda czerwona, Asterias rubens,
gatunek szkarłupnia z gromady rozgwiazd;

Słownik języka polskiego

czerwony II pogard. «socjalista, komunista»
• czerwona
buławinka czerwona «grzyb stosowany jako środek leczniczy w ginekologii»
czerwona gwiazda «pięcioramienna gwiazda, symbol komunizmu»
czerwona kapusta «kapusta głowiasta o liliowoczerwonych liściach»
czerwona kartka «czerwony kartonik, który sędzia pokazuje piłkarzowi jako znak usunięcia go z boiska za poważne złamanie przepisów gry»
Czerwona Księga «spis gatunków zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem»
czerwona rasa bydła «rasa bydła krajowego»
koniczyna łąkowa, czerwona «koniczyna o długich łodygach i kwiatach różowych z purpurowym odcieniem»
czerwone berety
1. pot. «brytyjskie wojska powietrzno-desantowe»
2. pot. «w wojsku polskim: 6. Pomorska Dywizja Powietrzno-Desantowa»
czerwone wino «wino z czerwonych winogron»
barszcz czerwony «zupa z buraków ćwikłowych»
biało-czerwony I «mający dwa kolory: biały i czerwony»
biało-czerwony II pot. «sportowiec reprezentujący Polskę»
czerwony I
1. «koloru krwi»
2. pogard. «socjalistyczny, komunistyczny»

• czerwono
czerwony cedr «jałowiec rosnący w Ameryce Południowej»
czerwony dąb «dąb o liściach czerwieniejących jesienią»
Czerwony Krzyż «organizacja społeczna o charakterze międzynarodowym»
czerwony sztandar «sztandar koloru czerwonego, międzynarodowe godło ugrupowań komunistycznych, socjalistycznych, lewicowych»
koźlarz czerwony «grzyb o grubym, rudopomarańczowym kapeluszu»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia