Czerwona Międzynarodówka Związków Zawodowych
 
Encyklopedia PWN
Czerwona Międzynarodówka Związków Zawodowych, ros. skrót Profintern,
organizacja jednocząca 1921–37 związki zaw. (sekcje)
utworzona na kongresie w Moskwie VII 1921, zrzeszała bolszewizujących działaczy z różnych krajów usuniętych z Amsterdamskiej Międzynarodówki Związków Zaw. (Belgia, Bułgaria, Czechosłowacja, Francja, Hiszpania, Holandia, W. Brytania i Włochy), z sowieckiej Rosji oraz z krajów kolonialnych i zamor. (Australia, Chile, Chiny, Indonezja, Kanada, Kolumbia, Korea i in.). Ściśle związana z Międzynarodówką Komunistyczną, stanowiła jej narzędzie w międzynar. ruchu zaw. i wśród robotników; od 1928 usiłowała zaktywizować się w koloniach i krajach zależnych (Ameryka Łac.); rozwiązana po likwidacji większości sekcji 1937.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia