czerwona książeczka
 
Encyklopedia PWN
czerwona książeczka, właśc. Cytaty z dzieł Przewodniczącego Mao,
publikacja z cytatami z prac Mao Zedonga;
znana na Zachodzie pod tą nazwą ze względu na jej czerwoną okładkę; czerwoną książeczkę przygotował i opublikował 1965 Gł. Zarząd Polit. Chiń. Armii Lud.-Wyzwoleńczej z inicjatywy min. obrony nar. marszałka Lin Biao; początkowo służyła propagowaniu „myśli Mao” w armii, a po zainicjowaniu 1966 „rewolucji kulturalnej” stała się gł. atrybutem czerwonogwardzistów i podstawą ich ideologii walczącego komunizmu; zalecała prowadzenie w Chinach bezpardonowej „walki klasowej”, a na arenie międzynar. walki z „imperializmem amerykańskim” i „rewizjonizmem sowieckim”; czerwonogwardziści uczyli się czerwonej książeczki na pamięć i zmuszali do jej studiowania całe społeczeństwo; głośne odczytywanie jej fragmentów i wymachiwanie nią było nieodłącznym rytuałem wieców i zebrań polit.; po 1971, gdy Lin Biao zginął, a Chiny rozpoczęły współpracę z USA, czerwona książeczka popadła w zapomnienie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia