czasem

Encyklopedia PWN

pismo kult., wyd. od 1985 w Poznaniu (do 1989 poza cenzurą);
psychol. okres od zadziałania bodźca na narząd zmysłowy do pojawienia się reakcji odruchowej lub dowolnej.
zestawienie zachowań człowieka (zajęć, czynności), których łączny czas trwania jest równy jednej dobie lub większej jednostce kalendarzowej;
Międzynarodowe Biuro Czasu, fr. Bureau International de l’Heure (BIH),
biuro zał. 1913 (w obecnej formie organizacyjnej od 1919), z siedzibą w Paryżu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia