czasem

Encyklopedia PWN

niemieckie akcje terrorystyczne stosowane podczas II wony światowej na ziemiach polskich głównie wobec ludności wsi, obejmujące masakry bez oszczędzania dzieci, kobiet i starców, wysiedlenia, deportacje do obozów, więzień i prac przymusowych, rabunek dzieci w celu germanizacji (dzieci rabunek), palenie zabudowań, grabieże i niszczenie mienia.
umowne sygnały nadawane w określonych porach drogą radiową;
zjawisko spowolnienia zegarów poruszających się z dużą prędkością — kinematyczna d.cz., lub znajdujących się w silnym polu grawitacyjnym — grawitacyjna dylatacja czasu;
ekon. czas niezbędny do wykonania jednostki wyrobu.
inform. technika równoczesnego wykonywania kilku procesów przez procesor w systemie komputerowym;
miesięcznik rel.-społ. Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia