część wschodnią

Encyklopedia PWN

Do grudnia 1971 wschodnia część Pakistanu.
potoczne określenie terenów zbytu wyrobów przemysłowych Królestwa Polskiego, położonych na wschodzie i obejmujących zwłaszcza Rosję, okresowo też Chiny i Mandżurię;
prow. w południowej części RPA, nad O. Indyjskim;
Roztocze Wschodnie, Roztocze Południowe, dawniej Roztocze Rawskie,
południowo-wschodnia część Roztocza ciągnąca się od poprzecznego obniżenia między Narolem a Lubyczą Królewską po okolice Lwowa;
dominująca w państwach Azji Południowo-Wschodniej odmiana buddyzmu hinajany.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia