ciepłe

Encyklopedia PWN

Ciepły Teresa, z domu Wieczorek, ur. 19 X 1937, Łódź, zm.8 III 2006, Bydgoszcz,
lekkoatletka, sprinterka;
ilość energii przekazanej na sposób ciepła między 2 układami;
urządzenie umożliwiające ciągłą wymianę ciepła między płynami (gazami, cieczami) o różnych temperaturach.
fiz. stosunek pracy mechanicznej W do równoważnej jej ilości ciepła Q, R = W/Q;
przeponowy wymiennik ciepła używany do odzyskiwania ciepła;
pompa ciepła, pompa cieplna, pompa grzejna,
urządzenie o zasadzie działania podobnej do chłodziarki;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia