cienkie

Encyklopedia PWN

techn. element w postaci cienkiej płyty lub bryły, którego zarys zostaje przeniesiony (np. przy prasowaniu, kopiowaniu) na obrabiany przedmiot w taki sposób, że kształt wybranej linii na powierzchni przedmiotu (np. tworzącej bryły obrotowej) lub kształt powierzchni przedmiotu odpowiadał zarysowi w.;
Zagajewski Adam, ur. 21 VI 1945, Lwów, zm. 21 III 2021, Kraków,
poeta, prozaik, eseista;
zefir
[łac. < gr.],
włók. cienka, gęsta tkanina, najczęściej bawełniana, o splocie płóciennym (tkackie sploty),
zgazowanie w złożu cienkich pokładów węgla (pozyskiwanie węgla z takich złóż klas. metodami górniczymi jest nieekon.).
zgrzewanie oporowe punktowe z uprzednim wytłoczeniem garbów w miejscach, gdzie mają powstać zgrzeiny;
rodzaj opadu atmosferycznego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia