ciśnieniem statycznym

Encyklopedia PWN

ciśnienia występujące w nieruchomym płynie;
skalarna wielkość fizyczna charakteryzująca siłę oddziaływania ośrodka materialnego lub promieniowania na powierzchnię innego ciała, np. oddziaływania gazu lub cieczy na ściankę naczynia, lub na powierzchnię ograniczającą jakąkolwiek część ośrodka, oddziaływania budynku na podłoże, światła na oświetlony ekran;
technika wytwarzania, badania i wykorzystywania wysokiego ciśnienia, tj. ciśnienia, dla którego przyjęto dolną granicę równą 108 Pa. Zakresy wysokiego ciśnienia występującego w otaczającym nas świecie oraz otrzymywanego w laboratorium podaje diagram.
czujnik, sensor:
prasa
[łac. presso ‘tłoczę’],
techn. maszyna technol. do prasowania, czyli wywierania statycznego nacisku (bez uderzeń) na obrabiany przedmiot, prasowany materiał, montowane części itp.
Wróblewski Zygmunt Florenty, ur. 28 X 1845, Grodno, zm. 16 IV 1888, Kraków,
fizyk polski.
Olszewski Karol Stanisław, ur. 29 I 1846, Broniszów (pow. ropczycki), zm. 24 III 1915, Kraków,
chemik polski.
mech. rodzaj rurki spiętrzeniowej;
lotn. układ pomiarowo-obliczeniowy statków powietrznych;
mech. zespół wszystkich sił zewn., czynnych i biernych (czyli reakcji podpór), działających na ciało lub element konstrukcyjny.
zwężka pomiarowa, dysza pomiarowa,
odpowiednio ukształtowany element konstrukcyjny wbudowany w przewód (np. rurociąg), który jest całkowicie zapełniony przepływającym płynem, powodujący wytworzenie różnicy ciśnień statycznych przed i za zwężką;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia