ciężarem atomowym

Encyklopedia PWN

niekiedy używana nazwa → masy atomowej.
masa atomu izotopu lub średnia masa atomu pierwiastka chemicznego (dla naturalnego składu izotopowego);
sposób klasyfikacji pierwiastków chemicznych w postaci tabeli powstałej w wyniku ułożenia pierwiastków według wzrastającej liczby atomowej oraz według ich właściwości chemicznych;
Mendelejew, Miendielejew, Dmitrij I., ur. 8 II 1834, Tobolsk, zm. 2 II 1907, Petersburg,
chemik rosyjski, twórca układu okresowego pierwiastków chemicznych.
średnia masa cząsteczki pierwiastka lub związku chemicznego (dla naturalnego składu izotopowego);
Ramsay
[rạ̈mzi]
Sir William Wymowa, ur. 2 X 1852, Glasgow, zm. 23 VII 1916, High Wycombe (hrab. Buckinghamshire),
angielski chemik i fizyk.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia