masa cząsteczkowa
 
Encyklopedia PWN
masa cząsteczkowa, M,
średnia masa cząsteczki pierwiastka lub związku chemicznego (dla naturalnego składu izotopowego);
obliczana jako suma mas atomowych pierwiastków wchodzących w skład cząsteczki danej substancji; wyraża się w jednostkach masy atomowej lub w innych jednostkach masy; masa cząsteczkowa względna Mr, zwana potocznie masą cząsteczkową, dawniej ciężarem cząsteczkowym, jest to stosunek średniej masy cząsteczki substancji określonej wzorem chemicznym do 1/12 masy atomu izotopu węgla 12C; wartość Mr danej substancji jest równa wartości liczbowej masy cząsteczkowej wyrażonej w jednostkach u; masę cząsteczkową można wyznaczyć np. metodą ebuliometryczną lub kriometryczną.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia