masa atomowa
 
Encyklopedia PWN
masa atomowa, ma,
masa atomu izotopu lub średnia masa atomu pierwiastka chemicznego (dla naturalnego składu izotopowego);
wyrażana w jednostkach masy atomowej u (masy atomowej jednostka) lub w innych jednostkach masy; masa atomowa względna, Ar, zwana potocznie masą atomową, niekiedy, zwłaszcza dawniej, ciężarem atomowym, jest to stosunek średniej masy atomu danego pierwiastka chemicznego do 1/12 masy atomu izotopu węgla 12C (ustalenie Konferencji Międzynarodowej 1962); masa atomowa jest podstawową wielkością charakteryzującą pierwiastek chemiczny, używaną w obliczeniach stechiometrycznych; wartość Ar danego pierwiastka jest równa wartości liczbowej masy atomowej wyrażonej w jednostkach u; masę atomową można wyznaczyć np. za pomocą spektrografu masowego lub z pomiaru gęstości gazów.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia