chlor

Encyklopedia PWN

związki chemiczne cyny i chloru, w których cyna występuje na stopniach utlenienia II lub IV.
elektroliza
[gr. ḗlektron ‘bursztyn’, lýsis ‘rozłożenie’],
podstawowy proces elektrochemiczny polegający na chemicznej przemianie składników elektrolitu (a często i materiału elektrod), przebiegającej na elektrodach pod wpływem przepływu prądu elektrycznego;
fotoluminescencja
[gr.-łac.],
luminescencja zachodząca w wyniku powrotu do stanu podstawowego cząsteczek lub atomów wzbudzonych do wyższych stanów elektronowych promieniowaniem elektromagnetycznym (zakresu widzialnego i nadfioletu).
nasycone związki fluorowcoorganiczne, fluorowe pochodne metanu i etanu, zawierające także chlor (rzadziej brom);
Laurent
[lörạ̃]
Auguste, ur. 14 XI 1807, La Folie k. Langres, zm. 15 IV 1853, Paryż,
chemik francuski;
Molina Mario José, ur. 19 III 1943, m. Meksyk, zm. 7 X 2020, tamże,
chemik amerykański, pochodzenia meksykańskiego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia