chemiczne

Encyklopedia PWN

fiz. rodzaj złącza ms;
złoża wietrzeniowe powstałe w wyniku nagromadzenia produktów wietrzenia chemicznego skał w pozostających na ich powierzchni zwietrzelinach;
obniżenie się żyzności gleby, objawiające się ciągłym zmniejszaniem plonów, pomimo właściwego nawożenia i racjonalnej uprawy;
symbol pierwiastka chemicznego → cynku (od łacińskiej nazwy zincum).
symbol pierwiastka chemicznego → cyrkonu (od łacińskiej nazwy zirconium).
organizacja działająca 1933–39, skupiająca gł. chemików z wykształceniem uniwersyteckim;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia