centralnych

Encyklopedia PWN

Żuławski Zygmunt, ur. 31 VII 1880, Młynne k. Limanowej, zm. 4 IX 1949, Kraków,
ojciec Jacka, działacz socjalistyczny;
środkowa część Pobrzeża Gdańskiego, obejmująca deltę Wisły,
Żygulin Anatolij W., ur. 1 I 1930, Woroneż, zm. 6 VIII 2000, Moskwa,
poeta ros.;
m. powiatowe w województwie mazowieckim, na Równinie Łowicko-Błońskiej, nad Pisią (prawy dopływ Bzury).
med. metoda odżywiania chorego w przypadku, gdy żywienie drogą przewodu pokarmowego jest niemożliwe,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia