bryłami platońskimi

Encyklopedia PWN

mat. bryła będąca sumą skończonej liczby czworościanów, sklejonych tak, by ich łączne wnętrze (wnętrze zbioru) było w jednym kawałku (spójne) oraz aby w jednym kawałku było wnętrze jej części wspólnej z odpowiednio małą kulą o środku w dowolnym z wierzchołków.
mat. wielościan, w którym wszystkie ściany są przystającymi wielokątami foremnymi oraz wszystkie kąty wielościenne są równe;
Euklides, Eukleídēs, żył na przeł. IV i III w. p.n.e.,
grecki matematyk.
harmonia
[gr., ‘zgodność dźwięków, kształtów’],
filoz. skutek doskonałego uporządkowania elementów jakiejś całości;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia