broń atomową

Encyklopedia PWN

rodzaj broni jądr., wykorzystuje energię wydzielaną podczas łańcuchowej reakcji rozpadu izotopów uranu 233U i 235U lub plutonu 239Pu.
broń jądrowa, broń nuklearna,
broń o działaniu wybuchowym polegającym na wyzwoleniu w bardzo krótkim czasie ogromnej ilości energii jądrowej.
skrót oznaczający 3 rodzaje broni masowej zagłady: A — atomową (ogólniej jądr.), B — biologiczną, C — chemiczną.
Europejska Wspólnota Energii Atomowej (EWEA), ang. European Atomic Energy Community Wymowa, Euratom Wymowa Wymowa, fr. Communauté européenne de l'énergie atomique,
organizacja międzynarodowa, utworzona na mocy traktatu podpisanego 25 III 1957 w Rzymie, który wszedł w życie 1 I 1958;
rodzaj jądrowej bomby lotn., → broń jądrowa.
podejmowanie przez państwa jedno-, dwu- lub wielostronnych przedsięwzięć ograniczających ilość, jakość i rozmieszczenie sił zbrojnych lub zbrojeń, ich całkowitą likwidację oraz wprowadzenie ograniczeń w zakresie możliwości użycia tych sił w stosunkach między państwami;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia