blokowa

Encyklopedia PWN

rodzaj książki z ilustracjami drzeworytowymi, → ksylograf.
schemat, którego elementy składowe są przedstawione w postaci umownych figur geom., najczęściej prostokątów.
lawa
[wł.],
magma wydobywająca się na powierzchnię Ziemi podczas erupcji wulkanicznych, silnie odgazowana, przemieszczająca się ruchem laminarnym lub rozpylana w postaci fontanny;
Algol
[ang. algorithmic language] Wymowa,
inform. język programowania wysokiego poziomu, oprac. 1958–60 przez grupę matematyków i logików europejskich;
zakład przemysłowy lub zespół urządzeń wytwarzających energię elektryczną z różnych form energii pierwotnej (nie przetworzonej);
kopolimery
[łac.-gr.],
polimery, w których skład wchodzą co najmniej 2 różne mery; polimery.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia