blokowa

Encyklopedia PWN

polit.-wojsk. związek państw o różnych systemach społ.-polit. walczących w II wojnie świat. przeciwko blokowi niem.-wł.-japońskiemu.
lapille
[wł. lapilli ‘małe kamyczki’],
wyrzucane przez wulkan materiały piroklastyczne o wielkości ziarn od 2 do 64 mm, złożone zarówno z rozdrobnionej lawy, jak i z pojedynczych kryształów oraz fragmentów rozkruszonych starszych skał wulkanicznych i in.;
planowanie doświadczeń, planowanie eksperymentów,
dział statystyki mat. zajmujący się ustalaniem zasad przeprowadzania doświadczeń (by opierając się na uzyskanych danych można było wnioskować w sposób optymalny);
schemat
[gr.],
techn. uproszczony rysunek techn. obiektu, układu lub urządzenia;
sieć działań, schemat blokowy, schemat wykonawczy,
inform. graf. przedstawienie przepisu rozwiązania zadania (algorytmu) w postaci tzw. skrzynek zawierających polecenia poszczególnych czynności połączonych strzałkami wskazującymi kolejność ich wykonywania;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia