blokowa

Encyklopedia PWN

pierwszy okres (jednostka geochronologiczna) ery kenozoicznej, trwający od ok. 65 do 1,8 mln lat temu (według niektórych poglądów — do 2,5 mln lat temu); także system (jednostka chronostratygraficzna) obejmujący skały powstałe w tym okresie.
wyrób z mięsa albo tłuszczu lub z surowców mięsno-tłuszczowych, w jednym kawałku bądź o różnym stopniu rozdrobnienia, poddany różnym procesom technol. (solenie, peklowanie, wędzenie, parzenie lub pieczenie), w osłonkach naturalnych lub sztucznych albo bez osłonek;
określenie zasiedlonego odcinka terenu, stanowiącego historycznie ukształtowaną jednostkę osadniczą, której ludność zajmuje się głównie pracą na roli i czerpie z tej pracy podstawy egzystencji, co nadaje pojęciu „wieś” również znaczenie kategorii ekonomiczno-społecznej; w przenośni — warstwa chłopska (chłopi).
włókna syntetyczne otrzymywane z polimerów, w których cząsteczkach występują wiązania uretanowe –NH–CO–O–;
chem., technol. metoda produkcji długich kształtek profilowanych (prętów, rur, węży) oraz folii z termoplast. i termoutwardzalnych tworzyw sztucznych przy użyciu wytłaczarki.
zrąb, horst,
geol. struktura tektoniczna ograniczona przynajmniej z 2 stron uskokami (niekiedy częściowo fleksurami), wyniesiona względem otoczenia;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia