blok p

Encyklopedia PWN

Hassuna kultura, kultura hassuańska,
archeol. kultura neolitu rozwijająca się na obszarach północnej Mezopotamii w VI tysiącleciu p.n.e.;
urb. zespół budynków i zamieszkująca je społeczność, wyodrębnione przestrzennie w ramach większej jednostki osadniczej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia