biegnące

Encyklopedia PWN

rzeczoznawca powołany do wydania opinii w zakresie posiadanych wiadomości fachowych.
rzeczoznawca powołany do wydania opinii w zakresie posiadanych wiadomości fachowych, → biegły.
akomodacja
[łac. accomodatio ‘przystosowanie’],
nastawność oka,
fizjol. zdolność dostosowania układu opt. oka do ostrego widzenia przedmiotów znajdujących się w różnej odległości od patrzącego — między tzw. punktem bliży i punktem dali;
ukr. lud. instrument muz., z grupy chordofonów szarpanych, rodzaj psalterium, zbliżony do gusli (ros. lud. instrument strunowy szarpany);
bukszpryt
[hol.],
żegl. drzewce (stalowe lub drewniane) poziomo lub nieco ukośnie osadzone w dziobowej części statku żaglowego;
fiz. zaburzenia pól fizycznych rozchodzące się ze skończoną prędkością i przenoszące energię;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia