biegnące

Encyklopedia PWN

rzeczoznawca powołany do wydania opinii w zakresie posiadanych wiadomości fachowych.
rzeczoznawca powołany do wydania opinii w zakresie posiadanych wiadomości fachowych, → biegły.
akomodacja
[łac. accomodatio ‘przystosowanie’],
nastawność oka,
fizjol. zdolność dostosowania układu opt. oka do ostrego widzenia przedmiotów znajdujących się w różnej odległości od patrzącego — między tzw. punktem bliży i punktem dali;
ukr. lud. instrument muz., z grupy chordofonów szarpanych, rodzaj psalterium, zbliżony do gusli (ros. lud. instrument strunowy szarpany);
bukszpryt
[hol.],
żegl. drzewce (stalowe lub drewniane) poziomo lub nieco ukośnie osadzone w dziobowej części statku żaglowego;
fiz. zaburzenia pól fizycznych rozchodzące się ze skończoną prędkością i przenoszące energię;
stolica Polski i województwa mazowieckiego, pow. grodzki, na Nizinie Środkowomazowieckiej, obejmującej w granicach miasta część Kotliny Warszawskiej, Doliny Środkowej Wisły, Równiny Warszawskiej oraz krańce równin Wołomińskiej i Łowicko-Błońskiej, nad Wisłą (w obrębie miasta 28 km biegu rzeki); ośrodek aglomeracji warszawskiej.
uskok transformacyjny, uskok transformujący,
geol. szczególny rodzaj przesuwczego uskoku, czyli uskoku, którego skrzydła ulegają przemieszczeniom poziomym.
parzyste nerwy odchodzące metamerycznie od rdzenia kręgowego;
symetria
[gr., ‘współmierność’],
anat. podstawowa cecha budowy organizmów;
urbanistyka
[łac. urbanus ‘miejski’],
umiejętność budowy miast i kierowania ich rozwojem.
wąski pas lądu, na którego kształt ma wpływ działalność mórz i oceanów;
ambulakralny układ, układ wodny,
zool. charakterystyczny dla szkarłupni system cienkościennych kanałów i zbiorników wysłanych nabłonkiem rzęskowym;
ocean między Europą, Afryką, Antarktydą i Ameryką, drugi na Ziemi według powierzchni, po Oceanie Spokojnym.
dziedzina budownictwa obejmująca wszelkiego rodzaju budynki i konstrukcje inżynieryjne wykonane z drewna, wyróżniająca się specyficznym charakterem tworzywa, odrębnymi metodami technologii, systemem konstrukcji i formą artystyczną.
Kalifornia, California Wymowa,
stan w zachodniej części USA, nad O. Spokojnym;

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

biegły II «specjalista w danej dziedzinie»
• biegła
biec, biegnąć
1. «szybko posuwać się naprzód»
2. «podążać dokądś śpiesznie»
3. «o czymś będącym w ruchu: sunąć, przesuwać się, toczyć się»
4. «o czasie i zjawiskach odbywających się w czasie: toczyć się, przemijać»
5. «o dźwiękach: rozchodzić się»
6.  «rozciągać się na jakiejś przestrzeni, prowadzić w jakimś kierunku»
biegnąć zob. biec.
biegły I «mający dużą wprawę, doświadczenie w jakiejś dziedzinie»
• biegle • biegłość
biegły sądowy «osoba powołana przez sąd do wydawania opinii w zakresie posiadanych wiadomości fachowych»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia