biegły
 
Encyklopedia PWN
biegły,
rzeczoznawca powołany do wydania opinii w zakresie posiadanych wiadomości fachowych.
W postępowaniu sądowym w Polsce biegłego powołuje się z reguły spośród osób znajdujących się na liście biegłych sądowych, co nie stoi na przeszkodzie powołaniu w charakterze biegłego każdej osoby mającej odpowiednią wiedzę w danej dziedzinie; sąd może również zasięgnąć opinii instytutów nauk., zakładu specjalistycznego lub innej instytucji powołanej do dokonywania ekspertyz; sąd ocenia opinię biegłego jak każdy inny dowód, na zasadzie swobodnego uznania.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia