bezpośrednia

Encyklopedia PWN

polega na bezpośrednim podejmowaniu wszystkich ważnych decyzji państwowych przez ogół obywateli, np. na zgromadzeniu lub w formie referendum; do aparatu państwowego należy przygotowanie projektów decyzji i podejmowanie działań wykonawczych lub o charakterze technicznym; demokracja bezpośrednia jest swoistym ideałem demokracji, trudnym do zrealizowania (szczególnie w państwach większych), toteż występuje w bardzo ograniczonym zakresie, np. w Szwajcarii.
system wtrysku paliwa bezpośrednio do komory spalania cylindra silnika.
językozn. człony, na które można w jednej procedurze podzielić daną konstrukcję gramatyczną (wyraz, zdanie lub inną strukturę, np. frazeologizm);
barwniki syntet. osadzające się bezpośrednio (bez pomocy zapraw) na włóknach roślinnych z wodnych roztworów barwnika;
nakłady kapitałowe na środki trwałe.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia