bezkręgowców

Encyklopedia PWN

bezkręgowce, Invertebrata,
sztuczna jednostka systematyczna wprowadzona przez J.B. Lamarcka, obejmująca zwierzęta charakteryzujące się brakiem kręgosłupa;
ośrodkowy układ nerwowy, centralny układ nerwowy,
anat. część układu nerwowego;
rodzaj tkanki zwierzęcej; jest zbudowana z komórek zdolnych do kurczenia się, odgrywa więc podstawową rolę we wszystkich ruchach.
zool. rodzaj tkanki zwierzęcej;
krążenia układ, naczyniowy układ,
anat. układ wewnętrzny transportu płynów ustrojowych zwierząt i człowieka.
zespół czynności prowadzących do zmiany miejsca pobytu organizmu w środowisku; w etologii charakterystyczny sposób poruszania się, nazywany zestrojem ruchowym (termin wprowadził polski anatom R. Poplewski);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia