błony fotograficzne

Encyklopedia PWN

materiał fot. światłoczuły o podłożu przezroczystym;
materiały, na których otrzymuje się obrazy fotograficzne;
urządzenie do rejestrowania barwnych lub czarno-białych obrazów na błonie fotograficznej;
aparat rejestrujący obraz w postaci mapy bitowej, wytwarzanej przez przetwornik fotoelektryczny (przetwornik CCD, CCD) i współpracujący z nim przetwornik analogowo-cyfrowy (przetwarzanie analogowo-cyfrowe).
światłoszczelny pojemnik pozwalający na zakładanie znajdującego się w nim materiału światłoczułego do aparatu fot. w świetle dziennym;
obiektyw będący podstawowym elementem urządzeń, takich jak: aparat fot., kamera film., powiększalnik, przeglądarka, kopiarka, rzutnik, projektor cyfrowy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia