automatyczna

Encyklopedia PWN

techn. samoczynne zbieranie, przetwarzanie i przesyłanie informacji o stanie obiektów (przedmiotów, procesów) w celu wykrywania sytuacji wymagających odpowiedniej reakcji układu sterowania automatycznego;
urządzenie sprzężone z aparatem telefonicznym, przeznaczone do automatycznego odzewu na połączenie z abonentem wywołującym (odtwarza uprzednio nagrany komunikat słowny) i do zapisu informacji przekazywanej przez tego abonenta w trakcie połączenia;
broń, w której praca gazów prochowych służy nie tylko do nadania prędkości pociskowi, ale też do przygotowania następnego wystrzału i ewentualnie oddania go.
obrabiarka automatyczna, automat obróbkowy,
obrabiarka (zwykle sterowana numerycznie) wykonująca samoczynnie wszystkie czynności związane z obróbką (też zamocowanie i odmocowanie przedmiotu obrabianego);
regulacja będąca sterowaniem w układzie zamkniętym ze sprzężeniem zwrotnym, realizowanym przez urządzenia techn. sterujące (bez udziału człowieka).
proces zachodzący w systemach komputerowych lub — rzadziej — w specjalnie zaprojektowanych układach automatycznych
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia