alpejski

Encyklopedia PWN

sposób występowania jednego gatunku lub grup gatunków zwierząt pokrewnych;
gatunek ssaka parzystokopytnego z rodziny krętorogich; występuje w Alpach;
róg alpejski, alphorn,
lud. instrument muz., aerofon ustnikowy;
ekol. jeden z przykładów dysjunktywnego (rozerwanego) zasięgu organizmów, w którym areał danego gatunku dzieli się na część położoną w Arktyce i część położoną w górskich rejonach alpidów, niekiedy również w innych, chłodnych rejonach Europy.
roślina zielna z rodzaju → cyklamen (perski).
geol. ruchy górotwórcze, które trwały w późnej kredzie i trzeciorzędzie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia