alpejski

Encyklopedia PWN

system chowu głównie owiec i bydła w wysokich górach (m.in. w Alpach);
rzeźba wysokogórska o przeważających formach glacjalnych, które powstawały i powstają na zlodowaconych obszarach górskich wskutek przeobrażenia przez lodowiec starszych form preglacjalnych (np. dolin rzecznych)
jedno z pięter w układzie pionowym roślinności górskiej, w Polsce zw. także piętrem halnym;
konkurencja narciarska, w której skład wchodzi: zjazd i slalom, tzw. dwubój alpejski, lub slalom gigant (slalom narciarski), tzw. trójbój alpejski;
zjazdowe konkurencje narciarskie: bieg zjazdowy, slalom specjalny, gigant, supergigant i równoległy oraz kombinacja alpejska.
oddziały wyszkolone w prowadzeniu działań bojowych w warunkach wysokogórskich;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia