alpejska rzeźba
 
Encyklopedia PWN
alpejska rzeźba,
rzeźba wysokogórska o przeważających formach glacjalnych, które powstawały i powstają na zlodowaconych obszarach górskich wskutek przeobrażenia przez lodowiec starszych form preglacjalnych (np. dolin rzecznych)
rzeźbę alpejską cechują ostre, rozczłonkowane granie oraz liczne przegłębienia i progi w dnach dolin; do gł. form rzeźby alpejskiej należą cyrki lodowcoweżłoby lodowcowe; rzeźba alpejskawystępuje np. w Alpach (opisana tam po raz pierwszy — stąd nazwa), Himalajach, Tatrach.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Kaukaz, dolina lodowcowa Alibekfot. M. Więckowski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Tatry, Dolina Pięciu Stawów Polskich fot. P. Fabijański/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Jeziora Czarny Staw pod Rysami i Morskie Oko w Tatrach, położone w cyrkach lodowcowych. W głębi Dolina Rybiego Potoku, mająca cechy doliny lodowcowejfot. F. Zwierzchowski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia