aldehydowe

Encyklopedia PWN

ugrupowanie atomów będące grupą funkcyjną aldehydów; formyl.
podstawowy proces wyprawy skór, w którym odpowiednio przygotowana skóra surowa (golizna) zostaje przekształcona w skórę wyprawioną.
transferazy
[łac.],
ferazy,
biochem. klasa enzymów przenoszących grupy chemiczne z donora na związek będący akceptorem;
związki organiczne o cząsteczkach zawierających grupę , gdzie R1, R2 — alkile;
aldehydy
[łac. al(coholum) dehyd(rogenatum) ‘alkohol odwodorniony’],
związki org. o cząsteczkach zawierających grupę aldehydową, o wzorze ogólnym R–CHO (R — alkil lub aryl);
grupa funkcyjna –CHO charakterystyczna dla aldehydów (grupa aldehydowa, grupa formylowa), występująca też w kwasie mrówkowym i mrówczanach; również nazwa rodnika CHO· i kationu formylowego CHO+.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia