aktywnością właściwą

Encyklopedia PWN

aktywność promieniotwórcza odniesiona do jednostki masy lub objętości substancji promieniotwórczej.
szybkość rozpadu jąder substancji promieniotwórczej określana liczbą rozpadów jąder atomowych danej próbki substancji promieniotwórczej w jednostce czasu;
aktywność określonej ilości lub całkowita preparatu enzymatycznego;
zdolność katalizowania reakcji biochemicznych właściwa białkom z grupy enzymów
ekon. systematyczne zmiany ogólnego poziomu aktywności gospodarczej występujące na tle długookresowego trendu;
Plotyn, Plōtínos, ur. 204 lub 205, prawdopodobnie Lykon polis (ob. Asjut), zm. 270, Rzym,
filozof grecki, twórca neoplatonizmu.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia