akcyjna

Encyklopedia PWN

ubezpieczenie, asekuracja,
instytucja gospodarcza zapewniająca pokrycie potrzeb majątkowych, które mogą powstać w przyszłości wskutek występujących z określoną statystyczną prawidłowością zdarzeń losowych; ciężar tego pokrycia jest rozkładany za pomocą składek na wiele osób, którym zagrażają takie same zdarzenia losowe.
Vereinigte Königs- und Laurahütte. Aktien-Gesellschaft für Bergbau und Hüttenbetrieb
[ferinıgtə k. unt l. ạkcjəngəzẹlszaft für b. unt hụ̈tənbetri:b],
koncern górniczo-hutniczy, z siedzibą w Berlinie;
stolica Polski i województwa mazowieckiego, pow. grodzki, na Nizinie Środkowomazowieckiej, obejmującej w granicach miasta część Kotliny Warszawskiej, Doliny Środkowej Wisły, Równiny Warszawskiej oraz krańce równin Wołomińskiej i Łowicko-Błońskiej, nad Wisłą (w obrębie miasta 28 km biegu rzeki); ośrodek aglomeracji warszawskiej.
ekon. przejęcie pakietu akcji, umożliwiającego kontrolę nad spółką akcyjną bez zgody jej zarządu;
wytwórnia tkanin bawełnianych w Łodzi;
największy w II RP koncern przemysłu maszynowego, z siedzibą w Krakowie;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia