wrogie przejęcie
 
Encyklopedia PWN
wrogie przejęcie,
ekon. przejęcie pakietu akcji, umożliwiającego kontrolę nad spółką akcyjną bez zgody jej zarządu;
wrogie przejęcie jest tym łatwiejsze, im bardziej są rozdrobione pakiety akcji będące własnością poszczególnych akcjonariuszy; następstwem wrogiego przejęcia jest zmiana zarządu firmy (w latach 80. XX w. w Wielkiej Brytanii w ok. 80% przypadków) oraz restrukturyzacja przedsiębiorstwa; efektem wrogiego przejęcia bywa zmiana i poprawienie jakości pracy zarządu; z tego punktu widzenia wrogie przejęcia są elementem „rynku kontroli nad przedsiębiorstwami”; rynek kontroli nad przedsiębiorstwami i wrogie przejęcia występują, jak dotychczas, tylko w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, ponieważ jest tam najwyżej na świecie rozwinięty sektor giełdowy i występuje duże rozproszenie pakietów akcji (rewolucja menedżerska); w krajach europejskich i Japonii wrogie przejęcia występują bardzo rzadko, gdyż spółki akcyjne są kontrolowane przez rodziny posiadające kontrolne pakiety akcji (Francja, Włochy, Szwecja), rządy (Francja, Austria, Włochy), banki (Niemcy); ponadto we wszystkich krajach europejskich duże wpływy w spółkach akcyjnych mają pracownicy, samorządy lokalne, związki zawodowe, dostawcy; w Polsce pierwszy znaczący przypadek wrogiego przejęcia wystąpił 2000 i dotyczył próby przejęcia BIG Banku Gdańskiego przez Deutsche Bank; nie doszedł do skutku z powodu politycznej interwencji Prezydenta RP.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia