przejęcie
 
Encyklopedia PWN
przejęcie,
ekon. sposób konsolidacji działania firm;
polega na nabyciu przez jedną firmę 50% wartości kapitału (lub aktywów) innej firmy, albo zdobycie w niej przewagi decyzyjnej; zazwyczaj następuje w wyniku przyjęcia przez akcjonariuszy oferty wykupienia ich udziałów; przejęcie może być albo specjalizacją przedmiotową, zawężającą asortyment produkcji podobnych dóbr, albo technologiczną, mającą na celu koncentrację technologii produkcji; celem przejęcia może być także dywersyfikacja produkcji; przejęcie może być przejęciem wrogim lub przyjacielskim — przy poparciu kierownictwa przejmowanej firmy; w bankowości przewiduje się także procedurę przejęcia w wyniku decyzji Komisji Nadzoru Bankowego, podejmowanej w ramach postępowania naprawczego.
Bibliografia
P.J. Szczepankowski Fuzje i przejęcia, Warszawa 2000.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia