abisalny

Encyklopedia PWN

muł, szlam,
geol.drobnoziarnisty, niescementowany osad współcz. zbiorników wodnych, gł. mórz i oceanów;
Afrykańsko-Antarktyczny, Basen, Basen Atlantycko-Antarktyczny, Basen Atlantycko-Indyjski, ang. Atlantic-Indian Basin,
rozległy basen oceaniczny w południowej części dna Oceanu Atlantyckiego i południowo-zachodniej dna Oceanu Indyjskiego;
rozległy basen dna mor. w zachodniej części M. Śródziemnego, między Balearami a Korsyką i Sardynią;
Bellingshausena, Basen, Basen Pacyficzno-Antarktyczny, Bellingshausen Basin,
basen oceaniczny w dnie Oceanu Spokojnego, między grzbietami śródoceanicznymi a Ameryką Południowa i Antarktydą;
geol. część skorupy ziemskiej pokryta wodami mórz i oceanów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia