Afrykańsko-Antarktyczny, Basen
 
Encyklopedia PWN
Afrykańsko-Antarktyczny, Basen, Basen Atlantycko-Antarktyczny, Basen Atlantycko-Indyjski, ang. Atlantic-Indian Basin,
rozległy basen oceaniczny w południowej części dna Oceanu Atlantyckiego i południowo-zachodniej dna Oceanu Indyjskiego;
między Antarktydą a podwodnym Grzbietem Afrykańsko-Antarktycznym; długość 6200 km, szerokość 1500 km; głębokość 4000–5000 m, maksymalna — 6972 m (na południe od Wysp Księcia Edwarda); dno zajmują rozległe abisalne równiny Weddella i Enderby; w części środkowej góry podmorskie, wysokość 4000 m.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia