abisalny

Encyklopedia PWN

Kokosowy, Basen, Cocos Basin,
basen oceaniczny w dnie Oceanu Indyjskiego, między Grzbietem Wschodnioindyjskim a wałem oceanicznym rozciągającym się wzdłuż Rowu Jawajskiego;
Lofocki, Basen, Lofoten Basin,
basen oceaniczny w dnie Oceanu Arktycznego, między Grzbietem Mohna, Rowem Barentsa a stokiem kontynentalnym Półwyspu Skandynawskiego;
Makarowa, Basen, Makarov Basin,
wydłużony basen śródoceaniczny w dnie O. Arktycznego, między Grzbietem Łomonosowa a Grzbietem Mendelejewa;
Maskareński, Basen, Mascarene Basin,
basen oceaniczny w dnie Oceanu Indyjskiego na wschód od Madagaskaru;
MORB, ang. Mid Ocean Ridge Basalts,
bazalty budujące grzbiety śródoceaniczne, np. Grzbiet Śródatlantycki;
hydrol. wyodrębniona część oceanu, zwykle przylegająca do kontynentu, oddzielona od otwartych wód oceanicznych łańcuchami wysp, półwyspami lub podwodnymi progami, utrudniającymi wymianę wód głębinowych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia