MORB
 
Encyklopedia PWN
MORB, ang. Mid Ocean Ridge Basalts,
bazalty budujące grzbiety śródoceaniczne, np. Grzbiet Śródatlantycki;
mają skład toleitów oliwinowych (są również określane jako toleity oceaniczne lub abisalne); zbudowane gł. z kryształów plagioklazów, oliwinu, piroksenów, tlenków żelaza oraz ze szkliwa; barwa czarna lub prawie czarna, tekstura bezładna lub kierunkowa (fluidalna), niekiedy porfirowa, w składzie fenokryształów występuje plagioklaz (bytownit) i oliwin. Źródłem tych bazaltów jest materia górnego płaszcza Ziemi, uboższa w porównaniu z materią dolnego płaszcza w pierwiastki, w które najzasobniejsze są skały kontynent. skorupy ziemskiej (potas, rubid, cez, bar, niob, tor, uran, fosfor, lżejsze pierwiastki ziem rzadkich, promieniotwórcze izotopy strontu i ołowiu i in.); pierwiastki te, łatwo przechodzące do stopu, były w wielkich ilościach odprowadzane z górnego płaszcza Ziemi do skorupy ziemskiej podczas jej formowania się z wytapianych na wielką skalę magm.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia