Zbiorniki retencyjne

Encyklopedia PWN

Dyja, czes. Dyje, niem. Thaya,
rzeka w Czechach i Austrii (odcinkami graniczna), prawy dopływ Morawy;
zakład przemysłowy lub zespół urządzeń wytwarzających energię elektryczną z różnych form energii pierwotnej (nie przetworzonej);
Habbanija, Al-, Al-Ḥabbāniyyah,
system budowli wodnych w środkowym Iraku, w muhafazie Al-Anbar, w dolinie Eufratu;
dziedzina nauki i techniki zajmująca się badaniami, projektowaniem, budową i użytkowaniem budowli hydrotechnicznych śródlądowych i morskich;
zespół środków techn. i pozatechn. zapobiegających powodziom lub ograniczających ich rozmiary i skutki;
Odra, niem. Oder, łac. Viadrina,
rz. w Polsce i Czechach, na odcinku 179 km graniczna z Niemcami, jedna z największych w zlewisku Morza Bałtyckiego, druga, po Wiśle, pod względem długości rzeka w Polsce.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia